Hamilton Archive

Съхранение и архивиране

Научете повече

Кои сме ние ?

Нашата компания се намира в центъра на София, разполагаме с множество данни центрове в цяла Европа

Cloud-based софтуер

Предоставяме ви сигурни приложения. Данните ще бъдат регистрирани в Cloud

Предимства за вас

Нашите решения са удовлетворени няколко международни клиенти като Schneider Electronic...

Част от голямо семейство

Ние сме част от HDS Group , водещ доставчик на Cloud-based приложения в Европа и в България

Международни

Нашата група има международна клиентска база. Фирмата ни се намира в няколко части на Европа

Image

Архивиране на документи

Повечето организации произвеждат значително количество документи на хартиен носител, които трябва да бъдат задължително съхранявани за много години напред, в съответствие с действащи законови или вътрешни разпоредби.

Повече информация
Image

Унищожение на документи

С времето обемът на вашите архиви расте неконтролируемо, освен ако не установите правилно запазване на архивите и програма за унищожение.

Повече информация
Image

Съхранение на ленти с данни

Поверителните данни в компаниите са непрекъснато излагани на риск. Освен това съществува риск от природни бедствия като наводниния, пожари, терористични нападения, и т.н.

Повече информация
Image

Онлайн документи

Големи компании с множество клонове харчат милиони всяка година за куриери, за да си обменят документи в световен мащаб. Този процес е както неефективен, така и поглъщащ много време.

Повече информация
Image

Обработка на данни

Ние предоставяме Обработката на данни като услуга или като част от интегрирани решения, така годишно се обработват милиони страници на предпочитаните за клиентите езици.

Повече информация
Image

Сканиране на документи

В наши дни всеки говори за офис без хартия. Това означава ефективното превръщане на документи, базирани на хартиени носители, в електронни документи.

Повече информация

Свържете се с нас !

Интересувате ли се от един от нашите продукти ?

Нашият адрес

Улица Adam Mitskevitch номер 4
1360 Sofia Bulgaria

Email: bulgaria@hds-group.com

Phone: +359 2 832 1100